ראווי שאסטרי נולד בבומבאי (כיום מומבאי), מהרשטרה, הודו. רבי שסטרי הוא קריקטר במקצועו, גלה עובדות מהנות, גיל, גובה ועוד.